Werkgroep nieuwe accommodatie

Voorzitter:

Lambert van Breda

Overige leden:

Leo de Wit

Mari van der Heijden

Leo van den Heuvel

Tiny Verstegen

Hans Heurkens

Tonny Appelhof  (notulist)

Toegevoegd vanuit het bestuur:

Wim van Son

Toegevoegd als adviseur naar Gemeente: 

Jos Roelofs