Clubinfo

Onze club heeft een bestuur bestaande uit zeven leden. Zij verzorgen het reilen en zeilen van de club. 
Dat kunnen zij niet alleen en daarom worden zij ondersteund door ruim 85 vrijwilligers die lid zijn van een of meerdere commissies.  

We zijn trots op onze ereleden.

Ook hebben we een vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor en tracht problemen integer op te lossen.